Thaleia Kavvada

Log

Documenta 14 / Athens , April 2017